Zájazd členov Klubu historických vozidiel Rožňava | 30.9. - 2.10.2016